Değerli Türk, Boşnak, Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Tacik ve Diğer Orta Asya Türk Toplulukları ile Balkanlardaki Meslektaşlarımız,

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği olarak Türkiye’de düzenli olarak Kemik Eklem Kongresi adını verdiğimiz bilimsel toplantılar düzenliyoruz. Buna ek olarak 2018 yılından itibaren derneğimizin kuruluş amacı ve tüzüğü gereği Türkçe konuşulan ülkelerde de her sene bir bilimsel toplantı tertipliyoruz. Bunlardan ilkini 19-23 Nisan 2018 tarihleri arasında Azerbaycan’da ve ikincisini ise 11-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Kazakistan’da yaklaşık 250 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleştirdik.

Bu toplantılardan üçüncüsünü 5-9 Eylül 2020 tarihleri arasında Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin Saraybosna kentinde “Üçüncü Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi” adı altında yapmayı planlamış ancak Covid 19 pandemisi nedeniyle kongremizi maalesef gerçekleştirememiştik. Yaklaşık iki sene önce gerçekleştiremediğimiz III. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ni 8-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği ve Saraybosna Üniversitesi Rektörlüğünün işbirliği ile Saraybosna’da yapacağız.

Üç gün sürecek olan bu toplantıda Türk Dünyasında konusunda yetkin ve deneyimli meslektaşlarımız artroplasti, travma, pediatrik ortopedi, omurga ile artroskopi ve spor yaralanmaları konularında tecrübelerini bizlerle paylaşacaklardır.

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği öncülüğünde yapılacak bu toplantının Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Balkan ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelecek meslektaşlarımız için en iyi şekilde geçmesini, bilimsel anlamda doyurucu olması yanında, Türk Dünyasındaki tüm meslektaşlarımız ve aileleri için de yeni dostluklar kurulmasına vesile olmasını dileriz.

Katılacak meslektaşlarımızı eşsiz tarihi ve doğal güzelliklere sahip Saraybosna’da ağırlamak ümidi ile saygılar sunarız.


Prof. Dr. N. Reha TANDOĞAN

Kongre Başkanı


Prof. Dr. İsmet GAVRANKAPETANOVİC

Kongre Başkanı


Prof. Dr. Vedat ŞAHİN

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Başkanı