Bilimsel Program

Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz 12.09.2019 13.09.2019 14.09.2019
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00-10.15 1. OTURUM (TRAVMA): Üst Ekstremite Kırıklarına Güncel Yaklaşım OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Nurlan BATPENOV, Prof. Dr. Vedat ŞAHİN
09.00-09.15 Humerus Üst Uç Kırıklarına Güncel Yaklaşım Doç. Dr. Zubi Yusuf HALAF
09.15-09.30 Dirsek Çevresi Kırıklarında Tedavi Planlaması Prof. Dr. Sabırbek DJUMABEKOV
 09.30- 09.45 Ön Kol Kırıklarına Güncel Yaklaşım Dr. Nurlan TURBEKOV
09.45-10.00 Radius Distal Uç Kırıklarında Cerrahi Tedavi Seçenekleri Doç. Dr. İbrahim KARAMAN
10.00-10.15 Tartışma  
10.15-10.45 KAHVE ARASI
10.45-12.15 2. OTURUM (TRAVMA): Alt Ekstremite Kırıklarına Güncel Yaklaşım OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Asadula GUSEYNOV, Uzm. Dr.Ali ÖNER
10.45-11.00 Femur Boyun Kırıklarına Yaklaşım Doç. Dr. Gürsel SAKA
11.00-11.15 Femur İTK ve Subtrokanterik Kırıklarda Güncel Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Birjan DOSMAİLOV  
11.15-11.30  Tibia Plato Kırıklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Prof. Dr. Urazbay ABDURAZAKOV
11.30-11.45 Malleol Kırıklarına Güncel Yaklaşım Dr. Rafael GAYSYN 
11.45-12.00  Tarsal ve Metatarsal Kırıklara Güncel Yaklaşım Doç. Dr. Saruarbek ALHODJAYEV
12.00-12.15 Tartışma  
12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.00 KONFERANS: Osteoporoz OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Vedat ŞAHİN
13.30-14.00 Osteoporoz Tanı ve Tedavisi Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU
14.00-15.30 3. OTURUM (ARTROPLASTİ-I): Primer Kalça Artroplastisi OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Akif GÜLEÇ, Prof. Dr. Ergali NABİYEV
14.00-14.20 Koksartrozda Artroplasti Dışı Tedavi Yöntemleri Uzm. Dr. Adem ŞAHİN
14.20-14.40 Kalça Artroplastisinde İmplant ve Yüzey Seçimi Uzm. Dr. Çağatay ZENGİN
14.40-15.00 Genç Hastalarda Total Kalça Artroplastisi Prof. Dr. Özal ÖZCAN
15.00-15.20 Primer Çimentolu Kalça Artroplastisi İçin Endikasyonlar Prof. Dr. Ömer Selim YILDIRIM
15.20-15.30 Tartışma  
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-17.30 4. OTURUM (ARTROPLASTİ-II): Zor Kalça Artroplastileri OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Sabırbek DJUMABEKOV, Prof. Dr. Hakan GÜRBÜZ
16.00-16.20 Displazik Kalçalarda Artroplasti Prof. Dr. Ilqar QASİMOV
16.20-16.40 Femoral Osteotomi Geçirmiş Hastalarda Artroplasti Prof. Dr. Doğan BEK
16.40-17.00 İnflamatuvar Artritli Kalçalarda Artroplasti Doç. Dr. Mehmet Mesut SÖNMEZ
17.00-17.20 Femur Üst Uç Tümörlerinde Protez Uygulamaları Prof. Dr. Ahmet KAPUKAYA
17.20-17.30 Tartışma  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
07.45-09.00 1. SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (TRAVMA) OTURUM BAŞKANLARI: Doç. Dr. Saruarbek ALHODJAYEV, Doç. Dr. Atilla ÇITLAK
07.45-08.45 Bildiriler
08.45-09.00 Tartışma
09.00-10.15 1. OTURUM (ÇOCUK ORTOPEDİSİ - I): Pediatrik Skolyoz OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Mehmet Akif KAYGUSUZ, Doç.Dr. Kuanış OSPANOV
09.00-09.10 İdiopatik ve Erken Başlangıçlı Skolyozlarda Tedavi Seçenekleri Dr. Nurjan AZHİBEKOV
09.10-09.20 İdiopatik Skolyozda Konservatif Tedavi Algoritması Doç. Dr. Deniz KARGIN
09.20- 09.30 İdiopatik Skolyozda Cerrahi Tedavi Seçenekleri Doç. Dr. Seydali ABDALYEV
09.30- 09.40 Erken Başlangıçlı Skolyozda Büyüme Dostu Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Murat BEZER
09.40-09.50 Rijit Omurga Deformitelerinde Uygulanan Osteotomi Teknikleri Doç. Dr. Hanat MUHAMETZHANOV
09.50-10.15 Tartışma
10.15-10.45 KAHVE ARASI
10.45-12.15 2. OTURUM (ÇOCUK ORTOPEDİSİ - II): Ayak Deformiteleri OTURUM BAŞKANLARI: Doç. Dr. Kanat TEZEKBAYEV, Doç. Dr. Cemil ERTÜRK
10.45-11.00 PEV'de Patolojik Anatomi, Tedavi Prensipleri Doç. Dr. Yalkın ÇAMURCU
11.00-11.20 Ponseti Tekniği ve Uygulama Videosu Doç. Dr. Timur YILDIRIM
11.20-11.35 Ponseti Sonrası İkincil İşlemler ve Cerrahi Tedavi Doç. Dr. Mehmet Nuri KONYA
11.35-11.50 İdiopatik Olmayan PEV'de Tedavi Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN
11.50-12.15 Tartışma
12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.00 KONFERANS: Pediatrik Ortopedide İlizarov Metodunun Kullanılması OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Gökhan MARALCAN
13.30-14.00 Pediatrik Ortopedide İlizarov Metodunun Kullanılması Prof. Dr. Cebrail ALEKBEROV
14.00-15.30 3. OTURUM (ÇOCUK ORTOPEDİSİ - III): Pediatrik Kalça OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Temirbolat SULTANBAYEV, Doç. Dr. Timur YILDIRIM
14.00-14.15 GKD'de Konservatif Tedavi ve Açık Redüksiyon Uzm. Dr. Oktay ADANIR
14.15-14.30 GKD de Pelvik Osteotomiler (Salter) Prof. Dr. Eyüp S. KARAKAŞ
14.30-14.45 GKD de Pelvik Osteotomiler (Triple) Prof. Dr. Eyüp S. KARAKAŞ
14.45-15.00 GKD de Pelvik Osteotomiler (Pemberton) Prof. Dr. Celal BAKİ
15.00-15.15 GKD de Femoral Osteotomi Doç. Dr. Müfit ORAK
15.15-15.30 Tartışma
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-17.30 2. SERBEST BİLDİRİ OTURUMU (GENEL ORTOPEDİ VE ARTROSKOPİ) OTURUM BAŞKANLARI: Doç. Dr. Kanat TEZEKBAYEV, Doç. Dr. İbrahim KAFADAR
16.00-17.15 Bildiriler
17.15-17.30 Tartışma