Genel Bilgiler

Toplantı Merkezi:

Hotel Hills Saraybosna’da gerçekleştirilecektir.

Katılım Sertifikası:

Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir

Davet Mektubu:

Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Sergi Alanları:

Toplantı süresince ilaç, tıbbi malzeme ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla otel fuaye alanında yer ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.

Sunu Teslim & Kontrol Odası:

Sunumlarınız sırasında zorluk yaşamamanız için CD ve taşınabilir belleklerinizi Microsoft Office altında çalışan programlarda hazırlamanız ve yedeklerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sunumunuzdan önce mutlaka CD ve taşınabilir belleklerinizi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunu teslim / kontrol odasında kontrol etmeniz rica olunur. Tüm salonlarda dizüstü bilgisayar ve görüntüleme cihazları bulunacaktır. Sunumlar CD ya da taşınabilir bellek ile teslim edilmelidir. Kişisel bilgisayarlardan sunum yapılmak istenildiği takdirde salon içinde bulunan teknik masaya bilgi verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunumlarınızı oturum saatinizden en az bir saat önce yayına hazırlaması için slayt odasına teslim etmeniz gerekmektedir.

Bildiri Gönderimi:

Bildiriler Online Bildiri Modülü kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.