Değerli Türk, Boşnak, Kazak, Kırgız, Özbek, Azeri ve Diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Balkanlardaki Meslektaşlarımız,

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği olarak Türkiye’de düzenli olarak Kemik Eklem Kongresi adını verdiğimiz bilimsel toplantılar düzenliyoruz. Buna ek olarak 2018 yılından itibaren derneğimizin kuruluş amacı ve tüzüğü gereği Türkçe konuşulan ülkelerde de her sene bir bilimsel toplantı tertipliyoruz. Bunlardan ilkini 19-23 Nisan 2018 tarihleri arasında Azerbaycan’da ve ikincisini ise 11-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Kazakistan’da yaklaşık 250 meslektaşımızın katılımı ile gerçekleştirdik.

Bu toplantının üçüncüsü Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği öncülüğünde Erzincan Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi rektörlüklerinin katkıları ile 5-9 Eylül 2020 tarihleri arasında Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin Saraybosna kentinde “Üçüncü Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi” adı altında gerçekleştireceğiz

Üç gün sürecek olan bu toplantıda Türk Dünyasında konusunda yetkin ve deneyimli meslektaşlarımız travma, artroplasti, çocuk ortopedisi ile spor yaralanmaları ve artroskopi konularında tecrübelerini bizlerle paylaşacaklardır.

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği öncülüğünde yapılacak bu toplantının Türk, Bosna Hersek ve diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinden gelecek meslektaşlarımız için en iyi şekilde geçmesini, bilimsel anlamda doyurucu olması yanında, Türk Dünyasındaki tüm meslektaşlarımız ve aileleri için de yeni dostluklar kurulmasına vesile olmasını dileriz.

Katılacak meslektaşlarımızı eşsiz tarihi ve doğal güzelliklere sahip Saraybosna’da ağırlamak ümidi ile saygılar sunarız.


Prof. Dr. Vedat ŞAHİN

Kongre Başkanı


Prof. Dr. İsmet GAVRANKAPETANOVİC

Kongre Başkanı

gün kaldı.

Kongreye